0
Players Online

Cast System

Lista graczy, którzy udostępnili możliwość oglądania jak grają. Aby uzyskać dostęp do casta otwórz klienta gry, zaloguj się zostawiając puste pola nazwy konta i hasła, naciśnij enter - zobaczysz listę wszystkich casterów - wybierz jednego z nich i naciśnij enter, baw się dobrze!

Aby rozpocząć cast należy wpisać /cast on Włączony cast bez hasła daje 10% więcej expa.

ENGLISH INFO

List of players who have provided the opportunity to watch how they play. To access any cast you have to open game client, login with no account name and no password, press enter - you will see list of all casters - select one of them and press enter, enjoy!

To start a cast you have to type /cast on Enabled stream without password gives 10% bonus to the rates.

Server Status
Currently there are no active casts on Enforia 8.6.


Description

Commands (owner):

/cast {on/off} - Create or close your own cast
/cast password |password| - Sets a password for the cast
/cast desc |description| - Set a description for the cast
/cast status - Information about your cast (viewer amount, description, password)
/cast viewers - Displays the name of all viewers
/cast {ban/unban} "name" - Bans a viewer from joining your cast/Removes the ban
/cast {mute/unmute} "name" - Mutes a viewer on your cast/Removes the mute
/cast bans - Displays a list of banned viewers
/cast mutes - Displays a list of muted viewers
/cast update - Updates the description and status on the website

Commands (viewer):

/nick newNick - Changes the viewer's name
/info - Displays a list of all viewers