0
Players Online
KomendaAkcja
/war invite,guild name,fraglimit Wyślij zaproszenie do wojny.
/war invite,guild name,fraglimit,money,time Wyślij zaproszenie do wojny.
/war accept,guild name Akceptuj zaproszenie do wojny.
/war reject,guild name Odrzuć zaproszenie do rozpoczęcia wojny.
/war cancel,guild nameAnuluj zaproszenie do wojny gildii 'Black Ninjas'.
/balance donate 1234Komenda dla założyciela gildii do płacenia pieniędzy.
/balance pick 1234Komenda dla założyciela gildii do wypłacenia pieniędzy.

Powyzsze komendy wpisuje leader guildi na czacie gildii!Agresor
Informacje
Przeciwnik
Obecnie wszyscy żyją w zgodzie.